Wyświetlanie 51–64 z 64 wyników

 • Sprawność zuchowa Rycerz

  1. Byliśmy w zamku, muzeum historycznym lub obejrzeliśmy stare mury.
  2. Jako giermkowie służyliśmy wielkiemu rycerzowi. Pod jego okiem nauczyliśmy się
  postępować po rycersku, strzelać z łuku, rzucać arkanem.
  3. Zostaliśmy pasowani na rycerza.
  4. Zorganizowaliśmy bal i ucztę na zamku, na które zaprosiliśmy gości.
  5. Urządziliśmy igrce i występy trubadurów.
  6. Zorganizowaliśmy rozgrywki w „żywe warcaby”.
  7. Braliśmy udział w wielkich łowach.
  8. Braliśmy udział w turnieju rycerskim.
  9. Uczestniczyliśmy w inscenizacji bitwy pod Grunwaldem lub innej bitwy, w której brali
  udział rycerze.
  10. Spotkaliśmy się z rycerzami Okrągłego Stołu lub rycerzami Karola Wielkiego.
  11. Ułożyliśmy kodeks rycerski.

  1,60  Dodaj do koszyka
 • Sprawność zuchowa Słoneczko-Wilczek

  1. Spotkaliśmy się ze starszymi osobami, które kiedyś były w gromadach zuchowych.
  Zebraliśmy jak najwięcej informacji na temat dawnych obrzędów, zwyczajów, zabaw
  i piosenek zuchowych.
  2. Stworzyliśmy drzewo genealogiczne swojej lub zaprzyjaźnionej gromady zuchowej
  albo swojego szczepu.
  3. Bawiliśmy się w gromadę słoneczek i gromadę wilcząt.
  4. Wstąpiliśmy do akademii, gdzie nauczyliśmy się chodzić na szczudłach, grać
  w klipę, świnkę i palanta.
  5. Zorganizowaliśmy dla innych turniej starych gier podwórkowych.
  6. Urządziliśmy wyprawę do lasu (parku), podpatrywaliśmy przyrodę i przeprowadziliśmy
  tam gry przyrodnicze, nauczyliśmy się rozpoznawać ślady i głosy zwierząt.
  7. Braliśmy udział w „polowaniu na dobre uczynki”.
  8. Zorganizowaliśmy wieczór majsterklepki.
  9. Wymyśliliśmy tajemniczy język oraz pismo słoneczek i wilczków, posługiwaliśmy się
  nim podczas zbiórek.
  10. Przeżywaliśmy przygody bohaterów książki Aleksandra Kamińskiego „Antek Cwaniak”.
  11. Braliśmy udział w konkursie wiedzy historycznej.
  12. Urządziliśmy w harcówce lub zuchówce wystawę dawnych pamiątek zuchowych i harcerskich.

  1,60  Dodaj do koszyka
 • Sprawność zuchowa Strażak

  1. Byliśmy w remizie strażackiej lub jednostce ratowniczo-gaśniczej. Oglądaliśmy tam
  sprzęt i rozmawialiśmy z komendantem lub strażakami.
  2. Wiemy, jakie zagrożenie stanowi ogień. Wiemy, jak należy się z nim obchodzić.
  3. Urządziliśmy własną remizę strażacką i pełniliśmy w niej dyżur.
  4. Zorganizowaliśmy ćwiczenia lub manewry strażackie.
  5. Bawiliśmy się w szkołę ofi cerów pożarnictwa. Zdaliśmy egzaminy na kolejne stopnie
  strażackie.
  6. Uczestniczyliśmy w szkoleniu przeciwpożarowym.
  7. Wykonaliśmy plakaty przeciwpożarowe, rozwiesiliśmy je na naszym osiedlu, w naszej
  miejscowości.
  8. Uczestniczyliśmy w akcji zabezpieczania lasu przed pożarem (zbieranie szkła, śmieci,
  tworzenie pasów przeciwpożarowych).
  9. Uczestniczyliśmy w akcji ewakuacyjnej − alarmie przeciwpożarowym.

  1,60  Dodaj do koszyka
 • Sprawność zuchowa Św. Mikołaj

  1. Spotkaliśmy się ze Świętym Mikołajem.
  2. Zorganizowaliśmy podbiegunową fabrykę zabawek i prezentów.
  3. Prowadziliśmy hurtownię lub sklep gwiazdkowych prezentów.
  4. Zorganizowaliśmy punkt pakowania prezentów i wysyłania ich.
  5. Wykonaliśmy ozdoby choinkowe lub inne świąteczne dekoracje.
  6. Jako wysłannicy Świętego Mikołaja byliśmy w przedszkolu lub innej instytucji.
  7. Wystawialiśmy jasełka.
  8. Przekazywaliśmy Betlejemskie Światło Pokoju.

  1,60  Dodaj do koszyka